Rybné hospodárstvo

Naše ryby chováme od ikier až po tržnú hmotnosť (uzavretý cyklus). Vďaka tomu je náš chov mimoriadne zdravý. Umožňuje nám kvalitne uspokojiť všetky Vaše zákaznícke požiadavky. Vieme vám pomôcť v týchto oblastiach:
 
 
 

  • zarybňovanie, vrátane dopravy a sádkovania
  • zakladanie chovov (rybníkov) na súkromné aj hospodárske účely
  • gastronómia – tržné ryby živé a mrazené
  • konzultácie v oblasti chovu rýb

 
Všetky druhy činností robíme pre veľkoodberateľov (firmy) aj maloodberateľov (súkromné osoby).

Produkujeme a distribuujeme najmä tieto druhy rýb:

  • pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)
  • pstruh potočný (Salmo trutta m. fario)
  • hlavátka euroázijská (Hucho hucho)

 

Podstránky: